Đăng ký Đăng nhập 

Chính sách bảo mật

Chúng tôi là ai

Địa chỉ website là: https://fa88pro.com/

Thông tin cá nhân nào bị thu thập và tại sao thu thập

Bình luận

Khi khách truy cập và để lại bình luận trên trang web, chúng tôi sẽ thu thập tất cả dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu bình luận cũng như là địa chỉ IP của người truy cập và chuỗi user agent của người dùng để tránh giúp khách hàng phát hiện spam.

Một chuỗi ẩn danh được tạo từ email của bạn (còn được gọi là hash) cũng có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để xem tài khoản của bạn có còn hoạt động nữa hay không. Chính sách bảo mật và điều khoản của dịch vụ Gravatar có tại đây: https://automattic.com/privacy/. Sau khi hệ thống chấp nhận bình luận của bạn, ảnh tiểu sử của bạn được hiển thị công khai ở tài khoản bình luận của bạn.

Thư viện

Nếu bạn đã tải hình ảnh lên trang web, bạn không nên tải lên hình ảnh có dữ liệu vị trí được nhúng (EXIF GPS) đi kèm. Khách truy cập vào trang web có thể tải xuống hình ảnh của và giải nén bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web.

Thông tin liên hệ

Cookies

Nếu bạn để lại bình luận trong website, bạn phải cung cấp tên, email địa chỉ website trong cookie. Các thông tin này sẽ giúp bạn không cần nhập lại thông tin nhiều lần khi viết bình luận khác. Cookie này sẽ được lưu giữ trong một năm.

Khi bạn đã đăng nhập thành công , hệ thống sẽ thiết lập một cookie tạm thời để xác định nếu trình duyệt cho phép sử dụng cookie. Cookie này sẽ không bao gồm những thông tin cá nhân và sẽ được gỡ bỏ khi bạn đóng trình duyệt.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập cookie để lưu lại thông tin đã đăng nhập và lựa chọn hiển thị. Thông tin bạn đã đăng nhập gần nhất và lưu trong hai ngày, và lựa chọn thời gian hiển thị gần nhất lưu trong một năm. Nếu bạn chọn “Nhớ tôi”, thông tin đăng nhập của bạn sẽ được lưu trong hai tuần. Nếu bạn thoát tài khoản, thông tin cookie sẽ bị xoá.

Nếu bạn sửa thành công hoặc công bố bài viết, một bản cookie bổ sung sẽ được lưu lại trong trình duyệt. Cookie này không chứa thông tin cá nhân của bạn mà chỉ đơn giản bao gồm ID của bài viết bạn đã sửa. Nó sẽ tự động hết hạn sau 1 ngày.

Nội dung nhúng từ website khác

Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.). Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động theo cùng một cách chính xác như khi khách truy cập đã truy cập trang web khác.

Website này có thể thu thập tất cả những dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng các trình theo dõi của bên thứ ba và giám sát những tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó.

Phân tích

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai?

Dữ liệu của bạn sẽ tồn tại bao lâu

Nếu bạn bình luận tại website, bình luận và dữ liệu của bạn sẽ được giữ lại vô thời hạn. Điều này sẽ giúp chúng tôi có thể tự động nhận ra và chấp nhận bất kỳ bình luận nào sau này thay vì giữ chúng trong khu vực đợi kiểm duyệt.

Với người dùng đăng ký trên trang web (nếu có), chúng tôi cũng đã lưu trữ lại những thông tin cá nhân của bạn. Tất cả những người dùng sau đó có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất kỳ lúc nào (ngoại trừ họ không thể thay đổi tên người dùng của họ). Quản trị viên trên website cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Bạn có các quyền nào đối với dữ liệu của mình

Nếu bạn đã có tài khoản trên trang web hoặc đã để lại nhận xét, bạn có thể yêu cầu nhận tệp xuất dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, bao gồm mọi dữ liệu bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có nghĩa vụ giữ cho các mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.

Các dữ liệu của bạn được gửi tới đâu

Các bình luận của khách (không phải là thành viên) sẽ được kiểm tra thông qua hệ thông tự động phát hiện spam.